CHCETE NAOZAJ ŠETRIŤ? TAK NEVÁHAJTE A KONTAKTUJTE NÁS. VY NATO NEMÁTE, ABY STE ŠETRILY?

Chcete mať nielen teplú vodu po celý rok takmer zadarmo a zároveň aj znížiť spotrebu a fakturovanú sumu za energie od Distribútora?

My vieme ako a máme riešenie pre každého – Ekologicko-energeticko-efektívne riešenie.

FOTOVOLTAICKÝ OHREV VODY

 

OHREV Patent

Využite silu slnka, možnosti a technológie dnešnej doby s ohľadom na budúcnosť, využívanie obnovitelných zdrojov energie šetrí nielen Vaše zdroje a mesačné náklady, ale aj životné prostredie.

Zobúdzajte sa s pocitom – slniečko svieti a my šetríme…

Pomôžeme Vám znížiť mesačné náklady viac ako o 50%, nenáročna a rýchla montáž, bezúdržbová prevádzka, prebytky spotrebujete v domácnosti, využite možnosť dotácie z EÚ a ešte viac znížte aj tak rýchlu návratnosť až na 3 roky. Zvyšovaniu cien energií sa v najbližších rokoch nevyhneme, tak prečo nešetriť už teraz.

SPOLAHNITE SA NA NÁS, VYBAVÍME VŠETKO ZA VÁS.

Disponujeme všetkými potrebnými oprávneniami na splnenie legislatívnych podmienok, pre bezproblémové získanie dotácie na Fotovoltaické systémy 2-10 kWp.

Chcete šetriť a nemáte na počiatočnú investíciu, pomôžeme vám získať mini pôžičku na obnoviteľný zdroj energie – ušetrené peniaze použite na splátky a nezaťažíte Váš rodinný rozpočet. Spolupracujeme s viacerými bankami a ich produkty Vám radi predstavíme.

Vieme znížiť náklady aj na jestvujúce systémy vykurovania a prípravy TÚV, hybridný fotovoltaický ohrev vody znižuje spotrebu energo zdroja na prípravu teplej vody, ale aj na vykurovanie a pomáha ako predohrev iným spotrebičom. Navyše, ak systém nezohrieva vyrába energiu pre iné účely, ako klimatizácia alebo iné bežné spotrebiče ktoré majú nepretržitú prevádzku – chladnička, PC, TV…

Máte dilemu či je to vhodné a možné riešenie aj pre Vás.  ANO, neváhajte a kontaktujte nás, radi Vám vysvetlíme prípadne zodpovieme na nejasnosti. U nás sa za dobré rady neplatí…

 

FOTOVOZ s.r.o. – Fotovoltaika a obnoviteľné zdroje

Spoločnosť FOTOVOZ, s.r.o. je zapísaná v zozname oprávnených zhotoviteľov v zmysle Všeobecných podmienok národného projektu Zelená domácnostiam.

V prípade akýchkoľvek nejasností ohľadne vypĺňania formulára, prípadne vhodnosti riešenia pre daný typ domácnosti nás neváhajte kontaktovať. Naše dlhoročné skúsenosti z oblasti Teplotechniky stavieb a ENERGETICKEJ CERTIFIKÁCIE BUDOV Vám radi ochotne odovzdáme, poradíme, prípadne prepočítame vhodnosť Vašej požiadavky a navrhneme pre Vás to najefektívnejšie riešenie pre úsporu energií. U nás sa za dobré rady neplatí !!!.

e-mail: jozef.daniska1@gmail.com
kontakt: +421 948 52 51 53

Aktuality

Ak žiadosť o poukážku neuspela, treba si pýtať vysvetlenie priamo od SIEA

 

Finančný príspevok na inštaláciu zariadenia na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach je poskytovaný z finančných prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR, prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia v rámci národného projektu Zelená domácnostiam v súlade so Všeobecnými podmienkami projektu zverejnenými na www.zelenadomacnostiam.sk.

Dotácia na systémy Logitex

Europsky fond regionalneho rozvojaSystémy Logitex sú podporované v rámci projektu EU Zelená domácnostiam.
Návod na vyplnenie žiadosti o podporu systémov Logitex na stránke www.zelenadomacnostiam.sk:

zelana domacnostiam

 

Vo formulári žiadosti o vydanie poukážky je potrebné uviesť všetky požadované náležitosti – IDEÁLNE OSOBNE. Pre vydanie poukážky na systém LOGITEX postupujte prosím nasledovne:

1. Registrácia miesta inštalácie
Uviesť musíte tiež presné informácie o mieste inštalácie, okrem iného aj súpisné číslo a číslo listu vlastníctva nehnuteľnosti. Pri rozostavanej stavbe sa súpisné číslo neuvádza. Rozostavaná stavba musí byť zapísaná v katastri.

2. Technická špecifikácia zariadenia

3. Kontaktné údaje
V tejto časti uvádzajte kontaktné údaje vrátane e-mailovej adresy, na ktorú príde správa, prostredníctvom ktorej budete môcť potvrdiť záujem o poukážku.

Tieto údaje na získanie poukážky pre fotovoltaické systémy Logitex zatiaľ stačia. Žiadosť odošlite, príde Vám potvrdzovací email, v ktorom treba do 24 hodín kliknúť na odkaz POTVRDIŤ. Týmto spôsobom verifikujete svoj záujem o poukážku.

⇓⇓⇓Tu môžete požiadať o vydanie poukážky. Presmerovanie na formulár na stránke zelenadomacnostiam.sk ⇓⇓⇓

 

CHCETE NAOZAJ ŠETRIŤ? TAK NEVÁHAJTE A KONTAKTUJTE NÁS.

Chcete mať nielen teplú vodu po celý rok takmer zadarmo a zároveň aj znížiť spotrebu a fakturovanú sumu za energie od Distribútora?

My vieme ako a máme riešenie pre každého – Ekologicko energetické riešenie.

FOTOVOLTAICKÝ OHREV VODY, UNIKÁTNY SLOVENSKÝ PATENT

ZÁSOBNÍKOVÉ OHRIEVAČE VODY –  LOGITEX

 

foto

 

 

 

OHREV Patent

 

 

 

    Využite silu slnka, možnosti a technológie dnešnej doby s ohľadom na budúcnosť, využívanie obnovitelných zdrojov energie šetrí nielen Vaše zdroje a mesačné náklady, ale aj životné prostredie.

ZOBÚDZAJTE SA S POCITOM – SLNIEČKO SVIETI A MY ŠETRÍME…

Pomôžeme Vám znížiť mesačné náklady viac ako o 50%, nenáročna a rýchla montáž, bezúdržbová prevádzka, prebytky spotrebujete v domácnosti, využite možnosť dotácie z EÚ a ešte viac znížte aj tak rýchlu návratnosť až na 3 roky. Zvyšovaniu cien energií sa v najbližších rokoch nevyhneme, tak prečo nešetriť už teraz.

SPOLAHNITE SA NA NÁS, VYBAVÍME VŠETKO ZA VÁS.

Disponujeme všetkými potrebnými oprávneniami na splnenie legislatívnych podmienok, pre bezproblémové získanie dotácie na Fotovoltaické systémy 2-10 kWp - www.zelenadomacnostiam.sk.

Chcete šetriť a nemáte na počiatočnú investíciu, pomôžeme vám získať mini pôžičku na obnoviteľný zdroj energie – ušetrené peniaze použite na splátky a nezaťažíte Váš rodinný rozpočet. Spolupracujeme s viacerými bankami a ich produkty Vám radi predstavíme.

Vieme znížiť náklady aj na jestvujúce systémy vykurovania a prípravy TÚV, hybridný fotovoltaický ohrev vody znižuje spotrebu energo zdroja na prípravu teplej vody, ale aj na vykurovanie a pomáha ako predohrev iným spotrebičom. Navyše, ak systém nezohrieva vyrába energiu pre iné účely, ako klimatizácia alebo iné bežné spotrebiče ktoré majú nepretržitú prevádzku – chladnička, PC, TV…

Máte dilemu či je to vhodné a možné riešenie aj pre Vás.  ANO, neváhajte a kontaktujte nás, radi Vám vysvetlíme prípadne zodpovieme na nejasnosti.

U nás sa za dobré rady neplatí…

 

foto ohrev vody

ohrev vody

 

 

 

 

 

 

 

Porovnanie výnosov

1. Máte v banke na účte 3.000,- EUR a chcete ich uložiť na dlhšiu dobu?
2. Banka Vám z Vášho vkladu dá úrok v priemere 2,5 % za kalendárny rok, čo pri uloženej sume predstavuje čiastku 75,- EUR, ktorú banka ešte zdaní 19% a potom je
Váš ročný výnos  61,- EUR
3. Ak vyberiete z banky 3.000,- EUR a kúpite si 2 kW systém fotovoltaického ohrevu vody Logitex v hodnote 3.000,- EUR, Vaše panely vyrobia za kalendárny rok 2.400 kWh elektrickej energie. Tým, že si sami vyrobíte elektrinu vo výške 2.400 kWh a spotrebujete ju pre ohrev vody, neodoberiete z rozvodnej elektrickej site 2.400 kWh elektriny v hodnote 432,- EUR ( použitá priemerná cena 0,18 EUR/1 kWh pre domácnosti na Slovensku).
Váš ročný výnos je 432,- EUR
4. Vaša investícia sa Vám vráti o 6,9 roka. V najbližších rokoch sa však nevyhneme zdražovaniu elektriny a plynu. Ak zdražia energie o napríklad 20%, Vaša návratnosť sa zníži na 5,7 roka. Životnosť panelov je minimálne 35 rokov a ohrievača vody pri pravidelnej údržbe cca 15 rokov.

 

Spoločnosť FOTOVOZ s.r.o. je držiteľom oprávnenia Ministerstva hospodárstva pre inštalatérov fotovoltických systémov podľa §13a ods. 7 zákona č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výrobe. – ZHOTOVITEĽ – zmluvný partner SIEA v projekte www.zelenadomacnostiam.sk

 

Ako certifikovaná spoločnosť a zmluvný partner spoločnosti LOGITEX spol s r.o. Vám prinášame inovatívne riešenia šetrenia energií pre každodennú potrebu a spotrebu, zaručujeme  bezproblémovú montáž a funkčnosť, záručný a pozáručný servis, ako aj iné možnosti využitia pomocou dnes dostupných IT riešení.

 

 

 

Otázky a odpovede k poukážkam

Ako mám postupovať pokiaľ chcem získať poukážku na systémy LOGITEX?
v prvom kroku treba požiadať o vydanie poukážky. Návod ako správne vyplniť žiadosť o vydanie poukážky nájdete v článku Dotácie na systémy LOGITEX.

Mám doručenú Zmluvu o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia, čo mám teraz robiť?

 1. Skontrolujte si správnosť identifikačných údajov na zmluve
 2. Skontrolujte si či máte na poukážke, ktorá je súčasťou zmluvy správne zvolené zariadenie, výrobný typ a výrobcu > vzor správnevyplnenej poukážky
 3. Na jednej zmluve dajte úradne overiť podpis(y). Čestné vyhlásenia ani kópia zmuvy, ktorá vám zostáva sa úradne neoveruje
 4. Do 30 dní od vydania poukážky odovzdajte zmluvu s úradne overeným podpisom zhotoviteľovi > zoznam zhotoviteľov pre systémy LOGITEX
  K zmluve sa prikladajú povinné dokumenty: 

  • list vlastníctva – postačuje z www.katasterportal.sk
  • v prípade novostavby bez súpisného čísla kópia právoplatného stavebného povolenia
 5. Zhotoviteľ zaregistruje poukážku v Informačnom systéme Zelená domácnostiam. Od tohto momentu je pokážka platná a zhotoviteľ musí najneskôr do 6 mesiacov od vydania poukážky zrealizovať montáž zariadenia. V deň registrácie je vystavená aj faktúra.

Hodnota poukážky na inštaláciu zariadenia, respektíve hodnota oprávnených výdavkov uvedená na faktúre sa posudzuje z akej sumy?
Celkové oprávnené výdavky sú výdavky maximálne v hodnote 50 % z celkovej výšky faktúry vrátane DPH. To znamená, že pokiaľ si chcem uplatniť celú hodnotu vydanej poukážky napr. 2.100 €, celková fakúrovaná suma systému musí byť minimálne 4.200 €. Pokiaľ bude suma na faktúre nižšia napr. 3.000 €, poukážka sa uplatní na maximálne 50 % fakúrovanej sumy t.j. 1.500 €. Rozdiel 600 € (hodnota poukážky 2.100 €  – 1.500 €  50% oprávnených výdavkov) nie je možné využiť.

Ďalšie podrobnosti najdete na stránke Zelená domácnostiam.

 PRÍJIMAME  OBJEDNÁVKY NA MONTÁŽE  DOTOVANÉ SYSTÉMY 2-10 kWp Fotovoltické hybridné systémy ohrevu vody LOGITEX.

 

Cenník – Zelená domácnostiam

Ceny fotovoltaických systémov LOGITEX s podporou dotácie Zelená domácnostiam (poukážka):

1,0 kW FOTOVOLTAICKÝ SYSTÉM PRE OHREV VODY LOGITEX

1,5 kW FOTOVOLTAICKÝ SYSTÉM PRE OHREV VODY LOGITEX

2,0 kW FOTOVOLTAICKÝ SYSTÉM PRE OHREV VODY LOGITEX

Finančná podpora (hodnota poukážky) v rámci programu Zelená domácnostiam: 2.100 €
Investícia občana: 2.100 €
(Občan nič viac neplatí)

PREČO DOPORUČUJEME PRÁVE 2,0 kW SYSTÉM LOGITEX ?
1. Najlepšia návratnosť investície občana (pri ohreve vody elektrinou DD2 s možnosťou prechodu na DD1) je 6,5 rokov.
2. Ročná výroba max. 2.400 kWh je energetická spotreba teplej vody pre cca 3 osoby / rok.
3. Ideálny výkon fotovoltaiky pre pripojenie ďalších produktov značky Logitex.

 

Dokumenty na stiahnutie:

cennik set 1,0 kW 2016 v2.pdf ( 690.65 kB )
( .pdf cenník set 1,0 kW s podporou Zelená domácnostiam)
cennik set 1,5 kW 2016 v2.pdf ( 875.11 kB )
( .pdf cenník set 1,5 kW s podporou Zelená domácnostiam)
cennik set 2,0 kW 2016 v5.pdf ( 673.9 kB )
( .pdf cenník set 2,0 kW s podporou Zelená domácnostiam)
cennik set 2,5 kW 2016 v2.pdf ( 703.09 kB )
( .pdf cenník set 2,5 kW s podporou Zelená domácnostiam)
cennik set 3,0 kW 2016 v2.pdf ( 747.44 kB )
( .pdf cenník set 3,0 kW s podporou Zelená domácnostiam)
cennik set 3,5 kW 2016 v2.pdf ( 791.63 kB )
( .pdf cenník set 3,5 kW s podporou Zelená domácnostiam)
cennik set 4,0 kW 2016 v2.pdf ( 832.46 kB )
( .pdf cenník set 4,0 kW s podporou Zelená domácnostiam)
cennik set 5,0 kW 2016 v2.pdf ( 922.82 kB )
( .pdf cenník set 5,0 kW s podporou Zelená domácnostiam)
cennik set 6,0 kW 2016 v2.pdf ( 1012.6 kB )
( .pdf cenník set 6,0 kW s podporou Zelená domácnostiam)

 

foto orientacia panelovmapa-solarneho-ziareniaslnecnamapa

 

 

 

 

 

 

Ohrievače vody LOGITEX

Ohrievače vody LX ACDC/M+K(KW) predstavujú nové technické riešenie ohrevu vody pri využití ekologicky čistých zdrojov energie. Pre ohrev vody sa využíva energia slnka, ktorá pomocou fotovoltaických článkov vyrába jednosmerný elektrický prúd, ktorý zohrieva vodu v zásobníku. Originálnym riešením je napojenie na fotovoltaické panely, pri ktorom nevznikajú žiadne straty elektrickej energie a preto zariadenie pracuje veľmi efektívne, pričom je zabezpečená tepelná ochrana a bezpečná regulácia celého systému.

Jednoduchosť a variabilita umiestnenia fotovoltaických panelov, ich bezúdržbová prevádzka a veľmi jednoduché prepojenie so zásobníkom vody pomocou tenkého elektrického kábla dáva prakticky neobmedzené možnosti využitia zariadenia v rodinných a panelových domoch, ako aj v priemyselných objektoch.

Z celospoločenského hľadiska sa jedná o výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov.

Využitie fotovoltaických panelov na ohrev vody je ekologická výroba elektrickej energie, ktorú si v plnom rozsahu spotrebováva priamo výrobca. Nie sú potrebné žiadne povolenia na pripojenie a nemusia sa nakupovať daľšie prídavné zariadenia. Je to zatiaľ najefektívnejšie a bezstratové využitie ekologickej elektrickej energie z fotovoltaických panelov.

Možnosti ohrevu

Intenzitu slnečného svetla ovplyvňuje počasie a ročné obdobia, preto je slnko v pozemských podmienkach nestály zdroj energie. Hybridné ohrievače dokážu zohrievať vodu slnečným žiarením alebo kombináciou slnka a stálych zdrojov energie (plyn, elektrina zo siete). Hybridné ohrievače vody LX ACDC/M+K sú určené na predohrev a ohrev vody.

Predohrev vody

Pre predohrev vody sa ohrievače vody zapájajú pred plynový alebo elektrický kotol so zásobníkovým alebo prietokovým ohrevom vody, alebo tepelným čerpadlom na zdroj studenej vody (Obr. 1).

Teplá voda predohriata pomocou fotovoltaických panelov prúdi priamo do zásobníka, výmenníka v plynovom alebo elektrickom kotli a ak je dostatočne teplá, nedôjde k odberu plynu alebo elektriny, čím dochádza k značnej úspore energii. V prípade, že voda nie je dostatočne zohriata energiou z fotovoltaických panelov, dôjde k dohriatiu vody v kotli. Na samotný ohrev vody sa spotrebuje výrazne menšie množstvo energie ako pri ohreve studenej vody. Takéto zapojenie ohrievačov vody LX ACDC/M+K garantuje teplú vodu i v prípade dlhodobo nepriaznivého počasia a zároveň šetrí značné finančné prostriedky za úsporu energií. Pri použití ohrievačov vody na predohrev vody pre tepelné čerpadlo prúdi do zásobníka tepelného čerpadla namiesto studenej vody voda predohriata až na maximálny teplotný limit tepelného čerpadla.

Pri takomto zapojení dochádza k predĺženiu životnosti tepelného čerpadla až o 30 %.

Zapojenie ohrievača vody LX ACDC/M+K pred plynový kotol umožňuje zohrievať vodu aj v prípade, že dôjde k poruche alebo obmedzeniu dodávky plynu. V takomto prípade sa voda zohrieva pomocou slnka alebo ak je nepriaznivé počasie, je možné aktivovať druhú rezervnú špirálu v ohrievači vody, ktorá sa zapína pomocou druhého termostatu. Rezervná špirála je napojená na elektrickú energiu zo siete (AC 230 V). Jej aktiváciou sa ohrievače vody LX ACDC/M+K stávajú klasickými elektrickými ohrievačmi vody a spoločne s elektrickým zdrojom z fotovoltaických panelov plnohodnotne zohrievajú vodu aj bez dodávky plynu.

Ohrev vody

Ohrievače vody LX ACDC/M+K je možné použiť ako samostatné elektrické ohrievače vody. Pracujú na princípe dvoch samostatných elektrických okruhov (Obr. 2). Prvý je napojený na elektrickú energiu zo siete (AC 230 V) a druhý je napojený na ekologicky čistú elektrickú energiu z fotovoltaických panelov. Obidva okruhy môžu pracovať súčasne alebo každý samostatne.
Pripojenie na zdroj elektrickej energie zo siete garantuje ohrev vody počas dlhodobo nepriaznivého počasia. Pomocou termostatu sa nastaví požadovaná teplota vody (napr. 45 °C). Pri dosiahnutí prednastavenej teploty 45 °C sa automaticky vypína prívod elektrickej energie zo siete (AC 230 V) a v ohrievači vody sa ďalej zohrieva voda ekologicky čistou elektrickou energiou z fotovoltaických panelov (ohrev až na max. teplotu 75 °C). 

Pri takomto novom spôsobe ohrevu vody dochádza k významnej úspore elektrickej energie čerpanej zo siete so sprievodným významným šetrením finančných prostriedkov. Ohrievače vody LX ACDC/M+K (KW) sa dajú využiť aj na pripojenie nočného prúdu (dvojtarife). V takejto variante v noci zohrieva vodu zdroj lacného nočného prúdu a cez deň ekologicky vyrobený prúd z fotovoltaických panelov.

Hybridné ohrievače pre pripojenie na HDO sa vyrábajú len na objednávku!

Typy ohrievačov vody LX ACDC/M+K (KW)

Typ ohrievača Prúd pre ohrev Tepelné straty
kwh/24h
Objem (l) Hmotnosť
(kg)
Výška x Priemer (mm) Výkonová rada Výkon AC
špirály kW
LX ACDC/M+K 100 AC+DC 0,88 100 46/62 961 x 524 A, B, C 2
LX ACDC/M+K 125 AC+DC 1,09 125 52/68 1 126 x 524 A, B, C 2
LX ACDC/M+K 160 AC+DC 1,39 160 62/78 1 315 x 524 A, B, C 2
LX ACDC/M+K 200 AC+DC 1,40 200 80/96 1 375 x 584 A, B, C 2
LX ACDC/M+K KW 200 AC+DC 1,40 200 80/96 1 375 x 584 A, B, C 2

Výkonnostná rada: A = 1,0 kW B = 1,5 kW C = 2,0 kW, Elektrické krytie: IP 45
Všetky typy ohrievačov vody LX ACDC/M+K a M+KW majú zabudovanú univerzálnu špirálu pre jednosmerný prúd z panelov. Na univerzálnu špirálu možno pripojiť fotovoltaický zdroj 1,0 kW (120 V DC) alebo 1,5 kW (180 V DC), alebo 2,0 kW (240 V DC).

 

Typy ohrievačov vody LX ACDC/M

Typ ohrievača Prúd pre ohrev Tepelné straty
kwh/24h
Objem (l) Hmotnosť
(kg)
Výška x Priemer (mm) Výkonová rada Výkon AC
špirály kW
LX ACDC 80 AC+DC 0,71 80 38    811 x 524 A, B, C 2
LX ACDC 100 AC+DC 0,88 100 44    956 x 524 A, B, C 2
LX ACDC 125 AC+DC 1,09 125 50 1 121 x 524 A, B, C 2
LX ACDC 160 AC+DC 1,39 150 60 1 310 x 584 A, B, C 2
LX ACDC 200 AC+DC 1,40 200 78 1 375 x 584 A, B, C 2

Výkonnostná rada: A = 1,0 kW B = 1,5 kW C = 2,0 kW, Elektrické krytie: IP 45

Akumulovať vyrobenú elektrinu z fotovoltaických panelov sa dá aj pomocou systému dvoch zásobníkov vody Logitex (Obr. 3).

Elektrina z panelov prednostne zohrieva vodu v prvom zásobníku vody, ktorý je určený pre bežnú spotrebu teplej vody v domácnosti. Po nahriatí prvého zásobníka, sa elektrina z fotovoltaických panelov automaticky presmeruje na ohrev vody v druhom zásobníku, na ktorý je napojená umývačka riadu a cez zmiešavací ventil aj pračka.

Po zapnutí umývačky alebo pračky, nedochádza k odberu elektriny zo siete na ohrev vody, pretože namiesto studenej vody vteká do umývačky a pračky teplá voda. V tomto prípade druhý zásobník nahrádza funkciu elektrickej batérie. Efekt je rovnaký – minimálny odber elektriny z distribučnej siete.

Druhý zásobník zároveň zabezpečuje predohrev vody pre prvý zásobník. Pri takomto zapojení nie je potrebný menič DC/AC pre výrobu elektriny do siete, ani elektrické batérie s meničom.

Do distribučnej siete nepreniká žiadna vyrobená elektrina z fotovoltaických panelov a preto nie sú potrebné žiadne schvaľovania a povolenia od distribučnej spoločnosti.

Celá ekologicky vyrobená elektrina z fotovoltaických panelov sa spotrebuje v domácnosti, čím dochádza k výraznému šetreniu finančných prostriedkov v domácnosti za neodobratú elektrinu z distribučnej siete.

Všetky hybridné ohrievače vody modelovej rady M+K (KW) sa po nahriatí vody na predvolenú teplotu vody vypnú a automaticky presmerujú elektrickú energiu do meniča (Obr. 4), kde sa zmení jednosmerný prúd (DC) na striedavý (AC). Ekologicky vyrobený elektrický prúd sa prednostne spotrebováva v rámci vnútornej elektrickej siete – a ak výroba pokrýva okamžitú spotrebu v dome, nedochádza k odberu elektrickej energie z verejnej siete. Takto vyrobená elektrická energia prináša majiteľovi nemalé finančné prostriedky za ušetrenú elektrickú energiu z verejnej siete. Použitie ohrievača vody rady M+K (KW) umožňuje nielen 100 % využitie vyrobenej elektrickej energie z fotovoltaických panelov, ale umožňuje použitie maximálneho povoleného zdroja fotovoltaických panelov aj pre menšie objemy zásobníkov. V prípade väčšieho odberu teplej vody a následnom znížení jej teploty v ohrievači vody, dôjde k automatickému presunu elektrickej energie z fotovoltaických panelov z meniča do ohrievača vody. Menič sa vypne. Po nahriatí vody sa proces automaticky opakuje. Výsledným efektom používania ohrievača vody LX ACDC/M+K (KW) je nielen teplá voda, ale aj vlastná výroba elektrickej energie pre domácnosť, ktorá sa môže použiť napríklad na napájanie klimatizácie alebo kúrenia. A to všetko ekologicky elektrickým čistým zdrojom. Prebytok energie z ohrievača vody sa dá presmerovať na nahriatie ďalšieho ohrievača vody (Obr. 5) alebo nabíjanie batérie.

Poznámka: Ohrievače vody modelovej rady LX ACDC/M+K (KW) zabezpečujú mechanické odpojenie DC prúdu pri odpojení meniča (DC/AC) od verejnej siete.

 

 

Hybridné ohrievače vody LX ACDC/M+K (Obr. 6) je možné okrem ohrevu AC a DC prúdom pripojiť aj k externému zdroju tepla (krby, pece, tepelné čerpadlá, plynové kotle a pod.). Pomocou vstavaného trubkového systému (výmenníku) v ohrievači, dochádza k odovzdávaniu tepla do vody v ohrievači. Hybridný ohrievač LX ACDC/M+K je možné napojiť na teplovodný externý zdroj s max. teplotou 100 °C a tlaku 1 MPa. Výmenník pracuje v nútenom ako aj v samospádovom obehu. (Platí aj pre modelovú radu LX ACDC/M+KW.)

Hybridné ohrievače vody LX ACDC/M+KW

Modelová rada M+KW sa vyrába len v 200 l prevedení, má dve 100 litrové teplotné sekcie.- pripojenie na plynové alebo elektrické kotle ako zásobník teplej vody
Je určený pre:
- podlahové kúrenie pasívnych a nízkoenergetických domov ako ekologický elektrický kotolModel M+KW je pre výrobu teplej vody rozdelený na dve časti (Obr. 8): 

Voda v spodnej časti (B) sa predohrieva alebo zohrieva pred vstupom do hornej časti (A) zásobníka na teplotu vody, ktorá je vo vrchnej časti (A) zohriata pomocou plynového alebo elektrického kotla. Keď sa teploty vyrovnajú, fotovoltaický zdroj zohrieva celý 200 l zásobník (A+B) až na maximálnu teplotu 75 °C (Obr. 8).

Ohrev vody modelom M+KW znamená veľmi efektívne využitie ekologicky vyrobenej elektriny zo slnka, čím dochádza k výraznej úspore plynu alebo elektriny a výrazne sa predlžuje životnosť plynových alebo elektrických kotlov.

Model M+KW sa dá využiť aj ako ekologický kotol pre podlahové kúrenie (kvapalné) pasívnych a nízkoenergetických domov. Je však potrebné na vrchnú časť zásobníka nainštalovať odvzdušňovací ventil.

Po ukončení vykurovacej sezóny sa ekologicky vyrobená elektrina z fotovoltaických panelov môže automaticky presmerovať z LX ADCD/M+KW do meniča na výrobu AC prúdu pre použitie v domácnosti alebo priamo pre ohrev teplej vody pomocou ďalšieho hybridného ohrievača LX ACDC/M+K. Dá sa presmerovať aj na nabíjanie batérie.

Fotovoltaické panely

Nesporne veľkou výhodou fotovoltaických panelov je ich pomerne nízka váha (cca 19 kg/1 panel), čo umožňuje umiestniť panely kdekoľvek, kde je max. priamy dopad slnečného svetla. Ideálna orientácia je na juh s možnou odchýlkou +- 20°. Pri väcšej odchýlke dochádza k stratám pri výrobe elektriny v paneloch. Sklon panelov v strednej Európe by mal byt v rozmedzí 20-36°. Vzdialenosť káblov medzi panelmi a zásobníkom vody by nemala byt väčšia ako 100 m. Najviac používané fotovoltaické panely majú rozmery okolo 160 x 100 cm (1,6 m2).

UPOZORNENIE:
Pre hybridné ohrievače vody LX ACDC/M+K (KW) sú určené fotovoltaické panely s výkonnostnými parametrami: 30V +- 10 % a 8A +- 5 % pre 1 panel pri záťaži.

Je možné použiť klasické monokryštalické ako aj polykryštalické panely, ktoré sa zapájajú sériovo (Obr. 9). Amorfné a vysokonapäťové monokryštalické a polykryštalické panely je možné použiť len pri sériovo-paralelnom zapojení (Obr. 10 a 11), pri dodržaní limitných parametrovpre ohrievače vody Logitex.

          Životnosť fotovoltaických panelov je minimálne 25 rokov.

 

 

Pri použití vysokonapäťových panelov (60 V) alebo amorfných panelov a vhodnom sériovo-paralelnom zapojení je možné použiť aj iné výkonové, napäťové a prúdové hodnoty panelov, ale výsledné hodnoty musia byť rovnaké, ako sú predpísané limitné parametre pre pripojenie ohrievačov vody LX ACDC/M+K(W).